متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

3700 تن از مأموران مبارزه با مواد مخدر كه اغلب از ناجا بودند به شهادت رسيدند و سالا نه بيش از 800 ميليون دلار براي مقابله با عرضه و تقاضا و درمان و پيشگيري از مواد مخدر هزينه مي شود . ناجا براي مقابله با ناامني هاي ناشي از موادمخدر در شرق كشور بيش از 40 هزار نيروي خود را در قالب قرارگاه هاي رزمي ، تاكتيكي و هنگ هاي مرزی در مناطق شرقي مستقر كرده است . اقدامات مهندسي ايران در پيشگيري از ورود گروه ها و كاروان هاي قاچاق مواد مخدر در انسداد مرز شرقي عبارتند از : ساخت بيش از 250 پاسگاه مرزي ، بيش از 85 برجك ديده مرزباني، مانع و ديوار بتوني ، حفر صدها كيلومتر كانال به عمق و عرض 4 متر ، 600 كيلومتر خاكريز، تعبيه 78 كيلومتر سيم خاردار ، احداث 2645 كيلومتر جاده شوسه و آسفالته و جابجايي روستاهاي مرز نشين به مكان هاي در عمق مرز[40] در حال حاضر محموله هاي مواد مخدر از افغانستان و پاكستان به وسيله خودروهاي كوچك مانند وانت، موتور سيكلت،كوله بار توسط افراد كوله كش، دواب (شتر و الاغ و يا توسط افراد بلوچ و يا افغاني به ايران وارد مي شود . محموله هاي بزرگ در بدو ورود به ايران يا در ميان بار خودروهاي سنگين و يا به محموله هاي كوچك تر تقسيم مي شود . اقدامات پيشگيرانه ايران در مبارزه با مواد مخدر باعث شناسايي و انهدام بسياري از كاروان ها شد و در نتيجه موجب تغيير تاكتيك قاچاقچيان در انتخاب مسير و پيچيده شدن جاسازي و حمل و نقل مواد شده است. بر اساس برآورد ناجا حدود 50 درصد مواد توليدي افغانستان وارد ايران مي شود كه يك دوم آن ترانزيت و از يك دوم ديگر دو سوم آن به مصرف داخلي مي رسد و يك سوم كشف مي شود[41]

بند سوم:شيوه هاي جهاني مبارزه با مواد مخدر

براي اين كه يك كالا از دست توليد كننده به دست مصرف كننده برسد ، بايد مراحلي را پشت سر بگذارد . در فرايند توليد و مصرف يك كالا ، بايد مراحل حمل و نقل، نگهداري و فروش طي شود. مواد مخدر نيز به عنوان يك كالا ممنوعه و سود آور ناگزير به طي اين مراحل است ، اما ممنوعيت خريد، فروش، نگهداري و حمل و نقل مواد مخدر از يك سو و ضرورت حمل و نگهداري و فروش آن براي قاچاقچيان از سوي ديگر سبب گرديده است[42] كه جاسازي و حمل و نقل مواد مخدر براي سوداگران مرگ حايز اهميت بسياري باشد شيوه هاي جهاني مبارزه با قاچاق مواد مخدر عبارت اند از:

الف. شيوه بازرسي انتظامي يا عمليات آشكار

اين شيوه گسترده ترين ، متداول ترين و مجرب ترين شيوه پليس دنيا در كشف مواد مخدر است. بازرسي در اصطلاح انتظامي عبارت است از : كاوش و جست وجو براي به دست آوردن مواد مخدر يا هر نوع اشياي غير مجاز. كالاي قاچاق مي تواند در وسيله نقليه، نفر ، محموله، مكان قرار گيرد كه بازرسي هر يك از آن ها معمولاٌ با مجوز قضايي يا بنابه مأموريت ذاتي پليس هر كشور و برابر دستورالعمل ها و بخش نامه هاي صادره انجام مي شود.

-1 وسيله نقليه : بيشترين جا به جايي و كشف مواد مخدر عمدتا از طريق وسيله نقليه است.

-2 نفر : قاچاقچيان، توزيع كنندگان خرده پا و معتادان مواد مخدر براي جابه جايي مقادير كم و جزيي ، به دو روش مواد را در بدن خود جاسازي مي نمايند:

الف . روش بلع :مواد را داخل نايلون ، بادكنك و … در بسته هاي كوچك بسته بندي و آب بندي كرده و مي بلعند و پس از رسيدن به مقصد دفع مي كنند

. ب. روش انبار كردن : ابتدا مواد را به شكل شياف د ر آورده سپس با بادكنك يا نايلون ، انگشتانه و …. آب بندي كرده سپس آن را با مواد لغزنده كننده در درون مقعد يا رحم قرار مي دهند.ئ جاسازي و حمل در روي بدن نيز شايع است . در اين روش با استفاده از حفره ها،برآمدگي ها يا تو رفتگ ي هاي بدن به حمل مواد اقدام مي نمايند . رايج ترين اين محل ها عبارت اند از: بستن مواد به مچ دست، دور كمر، روي شكم، زير پا، زير سينه، دور كمر اطفال، زير گچ گرفتگيها و…[43]

3.محموله: اين روش فوق العاده پيچيده ، متنوع و متعدد بوده و محدوديت ندارد . محموله هايي كه بيشترين سهم را در جابه جايي دارند عبارت اند از : لوازم خانگي ، ميوه و تره بار و مواد غذايي ، صنايع چوبي و بهداشتي، مصالح ساختماني، ابزار صنعتي، محموله هاي پست براي داخل يا خارج از كشور.

  1. مكان : همانند ساختمان محل سكونت كف ، سقف، ديوارها و…

 

ب. شيوه عمليات اطلاعاتي يا پنهان

در مقابل عمليات انتظامي يا آشكار، عمليات اطلاعاتي يا پنهان به شيوة ديگري در  كشف مواد مخدر اطلاق مي شود . در اين روش ، مأموران اجرايي با رعايت كلية مقرارت و ضوابط و در قالب دستورالعمل ها و بخشنامه هاي اداري و تخصصي سازماني و با اخذ مجوز قضايي از محاكم و معمولا با لباس غير نظامي در شناسايي و كشف عناصر فعال در امر قاچاق مواد مخدر مبادرت مي نمايند. روش هايي كه در اين

شيوه از آن استفاده مي شوند عبارت اند از :

  1. 1. روش معامله صوري : اين معامله به منظور به دام انداختن عناصر و گروه هاي قاچاق مواد مخدر و حتماً با مجوز قضايي انجام مي گيرد[44]
  2. 2. روش اطلاعاتي: مهم ترين اصل در اين روش ، جمع آوري اطلاعات و شناسايي محل فعاليت سران عناصر وابسته، مسيرهاي تردد، بارندازها، پاتوق ها، نحوه ارتباطات، شبكه ها و باندهاي مواد مخدر است . اين امر با استفاده از روش هاي خاص اطلاعاتي و پوششي، همانند سازي از قبيل تعقيب و مراقبت، شنود، استراق سمع، به كارگيري تجهزات الكترونيك و استخدام منابع صورت مي گيرد . بازجويي هاي فني و تخليه اطلاعات متهمان مواد مخدر هم از نمونه هاي ديگر اين روش محسوب مي شوند.
  3. 3. روش نفوذي: در اين روش يك يا چند مأمور به تدريج به باندها و شبكه هاي مواد مخدر نفوذ مي كنند و ظاهرا به صورت يكي از عوامل قاچاق و باند در مي آيند به نحوي كه در آن تشكيلات جا افتاده و اعتماد و اطمينان سران باند را به دست مي آورند و به طور نا محسوس اطلاعات و اخبار شناسايي انجام شده را به ساير ررده هاي ذي ربط در خارج باند منتقل مي كنند[45]

ج- شيوه رزمي تاكتيكي

اين شيوه در همه كشورهاي جهان عموميت ندارد . كاروان ها و گروه هاي قاچاق مواد مخدر كه از افغانستان و پاكستان به داخل كشور ما مي آيند ، به انواع سلاح هاي سبك و نيمه سنگين روز ، تجهيزات مخابراتي و خودروهاي تندرو مجهزند و براي ررسيدن به اهداف خود با آمادگي كامل وارد سرزمين ما مي شوند و حتي مرتكب جرايمي مانند راه بندي، گروگانگيري، گروكشي، آدم ربايي، اخاذي ، آزار و اذيت رروستاييان و مرزنشينان مي شوند. روش هاي مختلف مبارزه با اين شيوه، گشت رزمي، اجراي كمين ، رد زني، تعبيه تله هاي انفجاري در مسير عبور قاچاقچيان، درگير رشدن و انجام عمليات رزمي – تاكتيكي ، پاكسازي مناطق آلوده از حيث ترددقاچاقچيان و… است

د-شيوه حمل و تحويل تحت نظارت يا تحويل كنترل شده (نفوذ در شبكه حمل و نقل مواد مخدر يا باركشي)

اين شيوه به استناد ماده 11

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید