متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

با توجه به تجاوز عراق به ايران (زير نظر جمشيد ممتاز) انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، چاپ اول.ص 12.

[17] –  ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ 1389،  حقوق بین­الملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ سی­ونهم، ص 424.

[18] – كميسيون حقوق بين الملل از سال 1969 بررسي طرح مواد راجع به مسئوليت بين المللي كشورها را آغاز نمود تا سرانجام در نوامبر 2001 طرح مذكور به تصويب كميسيون رسيد. عليرغم اشاره به مسئوليت كيفري دولت‌ها در پيش نويس اين طرح (ماده 19)، چنين مسئوليتي به تصويب نهايي كميسيون نرسيد. طرح تصويبي 2001 كميسيون حقوق بين الملل هنوز به تصويب دولت‌ها نرسيده است.

[19] – آشوری، محمد؛‌ 1384، آیین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات سمت، چاپ نهم، جلد اول.ص 38

[20] – همان،‌ صص 38 و 39

[21] – شریفی خضارتی ا. 1393.‌ مقاله «رویکرد حقوق بین الملل و حقوق اسلامی نسبت به ممنوعیت شکنجه». آدرس دسترسی:

http://www.ettelaat.com/etiran/2014/09/08

[22] – همان

[23] – آشوری، محمد، پیشین، ص 40

[24] – شریفی خضارتی، امیر؛ پیشین. آدرس دسترسی:

http://www.ettelaat.com/etiran/2014/09/08

 

[25] – ویکی پدیا فارسی، 4 می 2014، تاریخچه شکنجه. [ 20/03/1393].

[26] – مدنی، سیدجلال الدین؛ 1384، ادلّه اثبات دعوا، تهران: انتشارات پایدار، چاپ هشتم، ص 64

[27] – The psychology of torture; Sam Vaknin, PhD

[28] – Welch B, 2009: Huffington post politics; Clinical psychologist, attorney and author.

 

[29] – شریفی خضارتی،‌امیر؛‌ پیشین

[30] – اعلامیه حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پاریس، ماده پنجم

[31] – کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی­های اساسی، ماده سوم

[32] – میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوبه 26 دسامبر 1966، ماده هفتم

[33] –  Article 5 of African [Banjul] Charter on Human and people’s Rights Adopted by the organization of African unity on [17 June 1981] Entered into force on [21 October 1986]. (ACHPR).

 

[34] – کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غیر انساني يا تحقیر کننده مجمع عمومي سازمان ملل متحد / مصوبه ١٠ دسامبر ١٩٨٤ / قطعنامه شماره ٤٦/ قدرت اجرائي کنوانسیون، ٢٦ ژوئن ١٩٨٧. ماده دوم

[35] – کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرايي بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهريور1360). ماده اول

 

[36] – United Nations Convention Against Torture

[37] – میرمحمد صادقی، حسین؛ 1377، حقوق جزای بین‌الملل «مجموعه مقالات» تهران: نشر میزان، چاپ اول، ص ۴۰۲

[38] – منشور ملل متحد

[39] – اعلامیه حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پاریس

[40] – مقدمه کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرايي بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهريور1360)

[41] – مقدمه ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ مصوب‌ 16 دسامبر 1966 ميلادي‌ (مطابق‌با25/9/1345شمسي‌)  مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد

[42] – مقدمه میثاق بین المللی رفع تبعیض نژادی، مصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومي، شماره a – 2106 / قدرت اجرائي بنا بر ماده 19، 4 ژانويه 1969

[43] – مقدمه اعلامية‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر تهران‌،23 آوريل‌ تا 13 مه‌ 1968

[44] – مقدمه کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غیر انساني يا تحقیر کننده مجمع عمومي سازمان ملل متحد / مصوبه ١٠ دسامبر ١٩٨٤ / قطعنامه شماره ٤٦/ قدرت اجرائي کنوانسیون، ٢٦ ژوئن ١٩٨٧.

[45] – اعلامیه جهانی حقوق بشر

[46] – اعلاميه حذف خشونت عليه زنان قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١٩٩٤

[47] – اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده نوزدهم

[48] – پیشین، ماده اول

[49] – همان، بند اول ماده دوم

[50] – کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرايي بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهريور1360) ، ماده سوم

[51] – اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیشین، ماده سوم

[52] – همان، ماده پنجم

[53] – Fortin K, 2008: An evaluation of the Committee against Torture’s attitude to sexual violence, Rape as Torture, Volume 4, Issue 3.

 

[54] – اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیشین، ماده دوازدهم

[55] – کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، پیشین، ماده ششم

[56] – Bahdi R, 2002: Duke Journal of Gender Law & Policy, Volume 9:237.

[57] – اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیشین، بند اول ماده شانزدهم

[58] – همان، بند دوم ماده شانزدهم

[59] – Mattler S, Michael P, 2005: Forced marriage, Case Research Paper Series in Legal Studies, Working Paper 05-35.

 

[60] – همان، ماده بیست و یکم

[61] – کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، پیشین، بند اول ماده هفتم

[62] – اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیشین، بند دوم ماده بیست و یکم

[63] – کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، پیشین، بند دوم و سوم ماده هفتم

[64] – همان، بند دوم ماده یازدهم

[65] – اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیشین، بند اول ماده بیست و سوم

[66] – کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، پیشین، ماده پنجم

[67] – همان، ماده یازدهم

[68] – همان، ماده نهم

[69] – قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، ماده 974 و 976

[70] – همان، تبصره ب ماده 988

[71] – کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، پیشین، ماده دهم

[72] – همان، بند (ز) ماده دهم

[73] – همان، بند چهارم ماده پانزدهم

[74] – قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، پیشین، ماده 1005

[75] – دویچه وله فارسی، 16/02/2014، خشونت سازمان یافته علیه زنان زندانی در عراق، آدرس دسترسی:

http://dw.de/p/1B3oOبيشترين امكانات مادي و انساني را در اختیار دارند و همين‌طور از منابع عظيم ثروت بهره­مندند، داراي شرايط مناسب سياسي، اقتصادي و فرهنگي نيستند. پایه و زمينه‌ی اين مشكلات به سياست‌هاي كشورهاي استعمارگر و قدرتمند كه در طي قرون گذشته در اين كشورها به اجرا گذاشتند، برمي‌گردد. به طوری‌ كه هر چند در ظاهر اين كشورها به استقلال سياسي دست‌یافته‌اند ولي هنوز به طور غيرمستقيم و نسبی به کشورهای قدرتمند وابسته­اند.

كشورهاي جهان سوم با وجود مشابهت‌هاي فراوان و خصوصيات مشترك، تفاوت‌هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، و اجتماعي زيادي با يكديگر دارند كه اين امر ناشي از ويژگي‌های جغرافيایي، منابع مادي و انساني و فرهنگي و آداب و سنن و ساختار سياسي، اين كشورها مي‌باشد و با اين وجود يك سري خصوصيات و ويژگي‌هاي مشتركي دارند كه نسبت اين ويژگي‌ها در كشورها با يكديگر فرق مي‌كند.

بنابراين، مهم‌ترين مشكل كشورهاي جهان سوم را با توجه به ويژگي‌هاي نسبتاً مشترك ميان آن‌ها، مي‌توان اين عامل دانست كه، در تقسيم‌بندي‌هاي بين‌المللي در داخل خود از يك سيستم متجانس فرهنگي، اقتصادي و سياسي برخوردار نيستند، نتيجه نبودن اين ساخت متجانس، انعطاف‌پذيري آن‌ها به متغيرهاي خارجي و تناقضات فراوان در حيطه‌ی فرهنگ و اقتصاد در

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید