متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

فراملیتی، بیماری‌های جهانی، حملات سایبری و خرواری از مشکلات دیگر که بر پیچیدگی و ابهام چشم‌انداز امنیت ملی می‌افزایند. چنین محیطی به‌کارگیری گستره‌ی وسیعی از تاکتیک‌ها و استراتژی‌های نوآورانه و سنتی را اقتضا می‌کند تا از این طریق، بتوان با تهدید‌ها مواجه گشت و از فرصت‌ها منتفع شد.

وابستگی متقابلِ جهانی، واقعیت است و بر این‌اساس، موضوعات امنیت ملی و اقتصاد ملی باید نگاه و تمرکزی جهانی را پیش‌‌فرض خود قرار دهند که به تبع آن، می‌توان گفت: امنیت اقتصادی نیز تود‌ه‌ای درهم‌فرورفته از مسائل داخلی و خارجی است و این موضوع تبعات بسیاری دارد که به‌همین سبب، تمایز قائل‌شدن میان مسائل خارجی و داخلی مشکل شده است و چه‌بسا اصلاً تمایزی بین آن‌ها وجود نداشته باشد.

شاید مهم‌ترین ویژگی که پیرامون این سیستم‌ها باید به ‌خاطر سپرد، آن است که سیستم‌ها به‌دشواری کنترل‌پذیرند و در بهترین حالت، می‌توان بر آن‌ها نفوذ داشت و اثر گذاشت. البته زمانی می‌توانیم بر آن سیستم‌های پیچیده نفوذ داشته باشیم که آن‌ها را از نزدیک بشناسیم و بفهمیم یا زمانی‌که درباره‌ی آن‌ها به‌قول آماردان بزرگ آمریکایی، ادوارد دمینگ، «دانش ژرف» داشته باشیم.

از یافته‌های «کارگروه بینش» در طرح اصلاح امنیت ملی ایالات متحده در حوزه‌ی اقتصادی، لزوم ترکیب راه‌حل‌های «دولت‌گستر» که تمام بخش‌های تابع دولت را در بر گیرد و گاه حتی ترکیب راه‌حل‌های «جامعه‌گستر» برای مسائل و مشکلات سیستم پیچیده است. تنها راه موفقیت در این کار، آموختن درباره‌ی مسائل سیستم است. آموختن به شیوه‌ی یادگیری حاد که از روند‌های تسریع یادگیری بهره می‌گیرد و ترکیب آن با دیگر ابزار‌های پیش‌بینی مثل تکنیک دلفی. این کار‌ها تهیه و توسعه‌ی سناریو‌های برنامه‌ریزی و در نهایت، بسط و پیشبرد استراتژی‌های کلان را ممکن می‌سازد.

در نهایت به‌زعم نویسنده، ایالات ‌متحده دو نقص استراتژیک دارد که نمی‌گذارد به‌صورتی راهبردی و نظام‌مند به آینده‌ی خود نظر کند و خود را مهیای آن سازد. خود را درگیر بینش استراتژیک یا تمرین پیش‌بینی نمی‌کند و در مقام یک کشور یا ملت هم به‌دنبال نگارش یا اجرای استراتژی‌های کلان نخواهد بود. با این ‌همه، پُرواضح است که به این کار‌ها محتاج است. نخست لازم است ظرفیت‌های برنامه‌ریزی و پیش‌بینی در فرآیند بین‌آژانسی ایجاد شود تا سناریو‌های آینده را پیوسته توسعه ببخشد و به سیاست‌گذاران رده‌بالای دولتی کمک کند که در تمامی طیف دولت و از جمله کنگره، برای آیند‌ه‌ای منسجم برنامه‌ریزی کنند. این موضوع ‌احتمالاً کمیته‌ی اصلاح کنگره را هم شامل می‌شود تا هیئتی بین‌آژانسی را تأمین کند و برای ایجاد سازوکارهایی در روند‌های تصمیم‌سازی بین‌کمیته‌ای در حوزه‌های قانون‌گذاری متعهد شود. متخصصان سیستم‌ها وجوب حذف موانع در تمامی ارکان دولت را متذکر می‌شوند.

دست آخر، باید سیاست‌گذاران رده‌بالای دولتی را در برنامه‌ریزی برای آینده و تعیین جایگاه ایالات ‌متحده یاری نمود. از جمله پرداختن به این پرسش که چگونه به ‌معنای مدنظر جرج مارشال، قدرتمند باقی بمانیم؛ یعنی نیرومند‌بودن برای حفظ صلح. در مقام یک کشور، باید در قوام آینده‌ی جهان و حرکت به‌سوی جهانی با آزادی، رفاه، عدالت و صلحِ فزاینده کوشا بود. بدیهی است که این کار بدون کسب توان و قدرت، ناممکن است و صدالبته نیرومندی هم بدون برنامه‌ریزی و شکل‌دهی به آینده در مقام کشوری با اقتصاد نیرومند محقق نمی‌شود.1

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید