متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

متن کامل در سایت baharfile.com

 

 

بررسی تحقق قتل عمدی با فعل به کم کشنده

در تحقق قتل عمدی با فعل تردیدی وجود نداره و غالب قتلای واقع شده هم با فعل مثبت ارتکاب می یابند، افعالی مثل چاقو زدن، سر بریدن، شلیک کردن، ریختن سم در آب و غذای مجنی علیه، خفه کردن و مثل اوناهمگی از جمله ارتکاب قتل با فعل می باشن. اما در مورد شدت فعل ارتکابی و تاثیر اون بر تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی، در منابع فقهی اختلاف نظر وجود داره. در این قسمت بر آنیم که فعل رو با توجه به شدت اون تقسیم کرده و اون رو در منابع فقهی و قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار دهیم، پس ما هم به پیروی از فقها، فعل رو به فعل نادرا کشنده(به کم کشنده) و نوعا کشنده تقسیم کرده و تحقق قتل عمدی رو با هر کدوم مورد مطالعه قرار می دهیم.

مراد از فعل نادرا یا به کم کشنده اینه که رفتار مرتکب در عمل، کم وگاه گاه و نه بطور معمول و شایع، باعث مرگ شه. مسئله ی مورد بحث در این قسمت اینه که واسه تحقق قتل عمدی، فعل مرتکب حتما باید به طور غالبی باعث مرگ قربانی شه و یا اینکه هر نوع فعل باعث مرگ، ولو کاملا اتفاقی هم مشمول قتل عمدیه؟ واسه مثال، سیلی زدن به مجنی علیه، زدن به نقاط غیر حساس بدن اون، هل دادن اون از ارتفاعی خیلی کم و مثالهایی مثل این، به هدف قتل و حدوث اتفاقی مرگ، موجب تحقق قتل عمدیه؟ دقت در مثالهای مطروحه نشون میده که مرگ در اثر اونا کاملا اتفاقی و تصادفی بوده و به شکل غالبی و شایع واقع نشدهه. در فقه امامیه، بعضی فقها بی اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با افعال به کم کشنده، تک ارتکاب اعمال بیشتر کشنده با هدف قتل رو موجب تحقق قتل عمدی دانسته اند(ابن ادریس: 1411، 321؛ مفید:1410، 734؛ حلی: 1405، 571).

بعضی دیگه از فقها هم علی خلاف میل اشاره به این مطلب، از اظهار نظر صریح در مورد عمدی یا غیر عمدی بودن اون خودداری کردن(شهید اول: 1411، 248).

اضافه بر فقهای پیش گفته، بعضی دیگه از فقها و صاحبنظران فقهی، قائل به خروج اینجور قتلی از قتل عمدی بوده اند(مرعشی نجفی: 1381، 110؛ گرجی: 1382، 372).

در دلیل این حکم، به رعایت احتیاط و اینکه هدف قتل با آلتی که به کم کشندهه، قابل جمع نبوده و مثل هدف بلا ضربه، اشاره شده. در مقابل، مشهور فقهای امامیه به استناد پاره ای از روایات و هم اینکه بعد از ظهور ادله جایی واسه رعایت احتیاط نمی باشه، تمرکز عمدی بودن قتل رو بر هدف مرتکب دانسته و بی توجه به شدت فعل ارتکابی و با توجه به هدف قتل و انجام فعلی که در عمل باعث مرگ مجنی علیه گشتهه، قتل با فعل نادرا کشنده رو هم عمدی دانسته اند. قانونگذار ایران هم در بند الف ماده 290 با قید:« هروقت مرتكب با انجام كاري هدف ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع رو داشته باشه و در عمل هم جنايت مقصود يا نظير اون واقع شه، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع اون جنايت يا نظير اون بشه، خواه نشود»، نظر گذشته رو مورد پذیرش قرار داده. پس وجود فعلی که در عمل صلاحیت سلب حیات از مجنی علیه رو داشته باشه و صرفنظر از شدت اون، واسه تحقق رفتار مرتکب در قتل عمدی در حقوق کیفری ایران کافی هستش. یاد نشون می شه واسه تشخیص عمل نادرا کشنده، باید فعل مرتکب و نه جراحت و ضربه وارده رو در نظر گرفت، زیرا گاهی علی خلاف میل کشنده بودن نوعی جراحت و ضربه وارده، عمل مرتکب کم کشنده هستش. واسه مثال اگه الف یه سیلی در گوش ب بنوازد یا ایشون رو هل دهد، ولی بطور کاملا اتفاقی سر ب به جای محکمی اصابت کرده و در اثر اون فوت نماید، هرچند پزشکی قانونی ضربه وارده رو نوعا کشنده بداند، ولی قاضی در حکم خود باید عمل الف یعنی سیلی زدن ایشون رو در نظر بگیرد و نظر به قوای جسمانی طرفین، فاصله اونا از هم، شدت ضربه و موردها دیگه حکم به نوعا یا کم کشنده بودن عمل رو صادر نماید. در این مورد با توجه به اهمیت اون، در قسمت عمل نوعا کشنده بیشتر بحث خواهیم کرد. در حقوق آمریکا هم انجام فعل با هدف قتل، قتل عمدی درجه یه رو محقق می سازد. البته باید دانست که هدف قتل تک به شکل صریح احراز نمی شه، بلکه استفاده از بعضی سلاحها و یا استفاده از دست و پا در شرایطی، باعث می شه که قاتل، قاصد خیال شده و به قتل عمدی درجه یه محکوم شه هرچند ایشون می تونه خلاف اون رو ثابت نماید( گلدوزیان: 1393، 284).

 

متن کامل در سایت baharfile.com

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید


دیدگاهتان را بنویسید