متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

متن کامل در سایت baharfile.com

 

 

– مقدمه

حقوق کیفری بر خلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید رو مذموم و سزاوار سرزنش می داند، تک وقتی وارد عرصه می شه که نیات سوء افراد، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشه. زیرا اضافه بر اینکه پی بردن به درونیات اشخاص اصولاً محال بوده و باعث تفتیش عقاید می شه، به دلیل عدم تعرض به نظم اجتماعی و هم تغییر همیشگی نیات افراد تا مرحله عمل، جرم انگاری اون عبث و بیهوده هستش. پس حتی در جرائمی مثل تبانی و تهدید که اصولاً به منظور احتراز از ارتکاب جرم اصلی، جرم انگاری شده هم، صرف تصمیم بر ارتکاب جرم کافی نبوده و می بایست این تصمیم در قالب توافق ارادها در تبانی، یا بکاربردن لفظ مشتمل بر تهدید، در جرم تهدید معلوم و مشخص شده و به عبارت دیگه بروز و ظهور خارجی یافته باشه( شامبیاتی: 1375، ج1، 91).

پس واسه احراز تحقق جرم، دادرس پیش از هر کاری، مجبور به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونیه. قتل هم مثل جرائم دیگه، دارای عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله هستش. در قسمت رفتار مرتکب، تحقق قتل با فعل و ترک فعل و هم افعال و صدمات معنوی و هم فعل نوعاً یا نادراً کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان پشتیبان حقوق و آزادیای افراد و سدی محکم در برابر استبداد قضایی، مستلزم اینه که رفتار مرتکب، با دقت، صراحت و عاری از هرگونه ابهام در متن قانون ذکر شه. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی رو نشانه رفتهه و بدین دلیل مستلزم سخت ترین مجازات هاست، مستلزم دقت و صراحتی دو چندانه. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل در متن قانون، عدم مشخص کردن معنی عمل نوعا کشنده و پس حدوث اختلاف نظر در بین حقوقدانان و هم رویه قضایی در دو مورد گفته شده و هم مواردی مثل این، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موردها پیش گفته در عرصه قانونگذاری اونم در جرم مهمی مثل قتله.

1-2- بیان مسئله

قتل عموماً به وسیله صدمات جسمانی تحقق می یابد، اما قانونگذار با تأسی به فقه اسلامی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی رو در نظر قرار داده. از نظر علم پزشکی قانونی اثبات تقریباً غیر ممکنه. رابطه علیت امری قانونیه بر این پایه این صدمات قتل رو محقق می کنن یا این موردها اصلاً در حوزه قانونگذاری قرار نمی گیرند و از نظر جرم شناسی جرم  حساب نمی‌شه. از جمله موردها صدمات غیر جسمانی میشه به ترک فعل اشاره کرد. ترك فعل عبارته از امتناع ارادي شخص از انجام فعل ايجابي معين كه قانونگذار در شرايط خاص مكلف رو در صورت توانايي مجبور به انجام اون نمودهه. با توجه به وجود مواد ربط به جرم فعل ناشي از ترك فعل در قانون مجازات اسلامي، مي‏توان گفت، ادعاي بعضی از حقوقدانان مبني بر اينكه در نظام كيفري ايران مصداقي براي جرم فعل ناشي از ترك نمي‏توان يافت، درست نيست. براي اثبات اين نظريه، گاه به مواد 206، 271 و 295 قانون مجازات اسلامي استناد كرده‏اند. در هر سه بند ماده 206، در تبيين مصاديق مختلف قتل از هدف و در بندهاي الف و ب ماده 271، درباره قطع عضو يا جراحات از هدف، به «انجام كار» اشاره شده. بندهاي الف و ب ماده 295، در توضيح معنی جنايات خطاي محض و شبه عمد و بند ج ماده 271، در مورد يكي از مصاديق قطع عضو يا جراحات از هدف، هم به «فعل» و هم به «عمل» اشاره كردهه. پس، طبق اين مواد، تک فعل مي‏تواند موجب تحقق جرم قتل يا ايراد صدمات جسماني شه نه ترك فعل و صدمات غیر جسمانی.

پاسخ اين استدلال اينه كه اولاً، قتل يا صدمات جسماني ناشي از ترك فعل از جمله مصاديق اين جناياته و لزومي نداره كه قانونگذار مصاديق همه جنايات رو با صراحت بيان آروم. ثانيا، مقنن در مواد 206 و 271 در مقام تبيين موردها از هدف بودن جناياته نه بيان دقيق عنصر مادي جرايم كه از باب مثال، اين جرايم با انجام فعل تحقق پيدا مي‏كنند نه ترك فعل. ثالثا، از نظر عرف، واژه‏هايي نظير «فعل» و «انجام دادن كار» معناي اعمي داره كه شامل ترك فعل هم مي‏شه. براي مثال، كسي كه با انجام ندادن وظيفه‏اش باعث نتيجه ناگواري مي‏شه چی بسا مورد سرزنش ديگران واقع شه. اضافه بر اون، موادي كه قبل‏تر در صدر اين قسمت مورد استناد قرار گرفتن، شاهد اين ديدگاهه كه ترك فعل هم مي‏تواند عنصر مادي جنايات واقع شه(کریمی:1387)

با توجه به مباحثی که در بالا بیان شد و با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قتل هم با فعل اتفاق می افتد و هم با ترک فعل و صدمات غیر جسمانی. پس محقق در نظر داشته تا با بررسی موضوع در فقه و حقوق به شکل کاربردی این ابهام رو برطرف کرده و مشخص نماید که در فقه امکان قتل عمد با صدمات غیر جسمانی مثلاً صدای بلند و ترساندن و یا دادن خبر ناگوار و نارحت کننده واسه کسی که دارای بیماری قلبی بوده وجود داشته یا نه؟

1-3- سوالای تحقیق

سوالات این پژوهش رو میشه در دو دسته زیر بیان نمود:

1-3-1- سوال اصلی

  1. امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی در فقه و حقوق موضوعه چطوری ارزیابی می‌شه؟

1-3-2-سوالات فرعی

  1. در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه قتل با صدمات غیر جسمانی چطوری محقق می شه؟
  2. قتل با صدمات غیر جسمانی چطوری مسئولیت کیفری قاتل رو توجیه می کنه؟

1-4- فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات تحقیق رو میشه به شکل زیر مطرح نمود:

1-4-1-فرضیه اصلی

  1. امکان تحقق قتل با صدمات غیرجسمانی در فقه و حقوق موضوعه به شکل دقیق تبیین نگردیده که لازمه این موضوع به شکل کاربردی و دقیق مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

1-4-2- فرضیه فرعی

  1. مثل اینکه كه در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه صدمات غیر جسمانی به شکل غیر مستقیم پذیرفته شده و میشه گفت به عنوان مثال ترك فعل مثل فعل مي‏تواند عنصر مادي جرم واقع شه.
  2. در باب مسئولیت کیفری مناقشه و تشكيكي كه از سوي بعضي صاحب‏نظران در اين زمينه ابراز شده، قابل پذيرش نيست چرا که بعضا مسئولیت کیفری بر پایه تعهد و قرارداد بوده و نیاز به فعل مسقیم مرتکب نمی باشه.

1-5- پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع بالا با توجه به جست و جوی این حقیر در سایتای رسمی حقوقی، مقالات حقوقی و سایتای ایران داک و کتابخانه مرکزی و…که انجام داده ام هیچگونه موضوع با این عنوان نگاه نکرده ام ولی به طرف بررسی سوابق این موضوع مجبور به سراغ موضوعات مشابه با این عنوان رفته و پس اینجا به شکل کوتاه چند مورد رو میگم:

  1. آقای عباس محمدخانی در پایان نامه کارشناسی ارشد

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید


دیدگاهتان را بنویسید