متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

متن کامل در سایت baharfile.com

 

موضوع امكان و عدم امكان ارتكاب جرم از طريق ترك فعل و صدمات جسمانی، از مسائل مهم و چالش‏برانگيز حقوق جزاست كه از ديرباز مورد بحث فقها و حقوق‏دانان بوده كه آيا جرايم بر تماميت جسماني اشخاص كه معمولاً با افعال مثبت ارتكاب مي‏يابد، ممكنه در شرايط خاص با ترك فعل هم تحقق پيدا آروم، ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگه ای اعم از آنکه انجام اون، وظیفۀ تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرمه. درحالت اول که شخص در برابر دیگه ای تعهد و وظیفه‌ای نداره، نه از واسه قتل قربانی، بلکه ترک کننده به موجب قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی محکوم می‌شه. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرفۀ خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شه، اگه عمداً وظیفه خودتون رو به قصدقتل قربانی ترک کنه، عمل ایشون قتل عمدی و مشمول مادۀ 290 قانون مجازات اسلامی هستش که قانونگذار با وضع ماده 295 قانون مجازات اسلامی که باید به این دقت کنیم که ماده تکمیلی مواد290 لغایت 291 همین قانون هست، رکی امکان تحقق عنصر مادی جرم در جنایات، که قتل عمد یکی از انواع اینه رو در قالب ترک فعل و صدمات غیر جسمانی  پذیرفته و هیچ تفاوتی هم بین فعل و ترک فعل قائل نشدهه. به همین دلیل در این پژوهش نویسنده تلاش کرده تا با بررسی فقهی حقوقی این موضوع جایگاه اون رو در قوانین به ویژه قانون مجازات اسلامی جدید شناسایی و حدود اون رو تبیین نماید.

واژگان کلیدی: قتل، قتل عمدی، غیر عمد، ترک فعل، فعل، صدمات غیر جسمانی.

 

 

 

متن کامل در سایت baharfile.com

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید


دیدگاهتان را بنویسید