متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

بسیار مهم و رها نمودن بزهکاران‌ کم‌اهمیت‌تر نمی‌ماند.حتی مواردی نیز که به تشکیل پرونده‌های کیفری می‌انجامد، درصد مواردی که منجربه شناسایی رهبران و طراحان باندها می‌گردد،بسیار جزئی است و صرفا سازوکار نیروی انتظامی متوجه‌ مجرمین طبقه دوم و سوم شده است.انجام تحقیقات کافی و شناسایی مجرمین اصلی با وجود مشکلات فراوان این نیرو انتظار بیهوده‌ای است.[36]

از آنجایی که جرایم مواد مخدر به‌صورت‌ سازمان یافته و با همکاری مجرمین‌ کشورهای مختلف تحقق می‌یابد،ضرورت‌ دارد نیروی انتظامی با تقویت همکاری‌ از طریق پلیس بین الملل و اعزام افسران‌ رابط و همچنین استفاده از تکنیک‌های‌ مدرن نظیر کنترل«دلیوری»،خود را در این زمینه مجهز سازدبه منظور جلوگیری از انتقادهای عمومی به عدم کارایی نیروی‌ انتظامی،این نیرو اقدام به اجرای مانورهای مقطعی یا منطقه‌ای با قاچاقچیان جزء یا معتادان می‌نماید و به لحاظ کوتاه بودن این اقدامات، امکان برنامه‌ریزی دراز مدت وجود ندارد و در نتیجه،چنین اقداماتی هرگز تأمین کننده اهداف سیاست جنایی نخواهد بود.پرسنلی که در نیروی انتظامی ادغام گردیده‌اند دارای روحیات، آموزش‌ها و اعتقادات خدمتی متفاوت هستند و این امر به انسجام‌ این نیروها صدمه وارد آورده است.وسایل،تجهیزات،امکانات و نیروی انسانی موجود تکاپوی مبارزه با لوازم پیشرفته قاچاقچیان را ندارد.تعداد پاسگاهها و پرسنل مستقر در آنها بسیار ناکافی است. آموزش لازم جهت مبارزه با این معضل در حد کفایت داده نمی‌شود و این موضوع از نقش مؤثر نیروی انتظامی در تحقق اهداف سیاست‌ جنایی می‌کاهد.توجه به گرفتاریهای این نیرو،رفع تنگناهای اقتصادی پرسنل‌ درگیر،توسعه آموزش‌های تخصصی،در اختیار قرار دادن امکانات و تجهیزات مدرن و توسعه پاسگاههای مرزی و افزایش گشت‌های‌ پلیس،در ارتقای کیفیت فعالیتهای نیروی انتظامی مؤثر است.[37]

قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب سال 70،در بند«4»، یکی از وظایف این نیرو را پیشگیری از وقوع جرایم اعلام نموده‌ است.وجود گشتهای ویژه،حضور به موقع و مقتدرانه،برخورد مؤثر با عوامل ارتکاب جرایم و ارتقای اعتقاد عمومی نسبت به کارایی‌ پلیس،بی‌تردید در امر پیشگیری از ارتکاب جرایم مؤثر خواهد بود.خوشبختانه،با تلاشهای دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، بخشی از نیازمندی‌های لجستیکی و مالی این نیرو تأمین و همچنین کارگاههای آموزشی جهت ارتقای سطح آگاهی‌های علمی‌ و آشنایی پرسنل درگیر با تکنیک‌های روز،تشکیل گردیده.امید است با استمرار این تلاش‌ها شاهد تقویت نقش این نیرو در تحقق‌ اهداف سیاست جنایی کشورمان باشیم.

بند اول:رويكرد مبارزه با مواد مخدر در بعد انتظامي

  1. 1. مقابله با كشت و توليد مواد مخدر (ممنوعيت توليد و ايجاد هرگونه توليد و دستگيري متخلفان)
  2. 2. مقابله با ورود و حمل و ترانزيت مواد مخدر كه مشكل ترين و پرمخاطره ترين مرحله مبارزه با مواد مخدر است و ناجا در اين راه خسارات زيادي را متحمل شده و هزاران شهيد در اين راه تقديم كرده است . بيشترين نيروهاي درگيردر اين بخش جمعي قرارگاه هاي عملياتي ، هنگ هاي مرزي و دسته هاي عملياتي مبارزه با مواد مخدر شهرستان هاي شرقي هستند؛
  3. 3. مقابله با توزيع مواد مخدر؛
  4. 4. مقابله با مصرف كه هر ساله به طور ميانگين 70 درصد دستگيري هاي جرايم مواد مخدر را جرم مصرف تشكيل مي دهد[38]

از جنبه رويكرد عملياتي

  1. 1. عمليات انتظامي : اين شيوه توسط مأموران مبارزه با مواد مخدر با استفاده از آموزش هاي تخصصي ، امكانات و تجهيزات پليس و بهره گيري از تجربيات سال ها خدمت در مبارزه با مواد مخدر به دو صورت دايم و مقطعي انجام مي پذيرد كه اهم آن ها عبارت اند از:

– بازرسي بدني افراد مشكوك به حمل مواد مخدر؛

– چهره زني و شناسايي عوامل حمل و توزيع مواد مخدر؛

– بازرسي وسايل نقليه و كشف جاسازي ها؛

– بازرسي وسايل همراه مسافران؛ پاكسازي نقاط آلوده از وجود توزيع كنند گان و مصرف كنندگان؛

– عكسبرداري و راديوگرافي از عناصر مشكوك به حمل مواد به روش بلع و انباري؛

– استفاده از دستگاه هاي اشعه ايكس براي تشخيص جاسازي؛

– استفاده از سگ هاي مواد ياب در كشف جاسازي هاي مواد مخدر؛

– اجراي عمليات گشت در حوزه استحفاظي هر منطقه به ويژه در نقاط آلوده.

  1. 2. عمليات اطلاعاتي: هر نوع اقدام عليه قاچاقچيان، بدون بهره گيري از اخبار موثق و اطلاعات دقيق ، كوركورانه به دام حريف افتادن است . بنابراين يكي از مهم ترين اقدامات در مبارزه با مواد مخدر ، فعاليت هاي اطلاعا تي است . با بهره گيري از اين اقدامات مي توان بدون دادن كوچك ترين تلفات انساني، در شبكه هاي تهيه ، حمل و ترانزيت مواد مخدر نفوذ كرد. اهم اقدامات اطلاعاتي به شرح زير است :

– شناسايي باندهاي تهيه و توزيع مواد مخدر؛

– عامل يا مخبرگيري از عناصر تهيه و توزيع نفوذ در باندها و شبكه ها؛

– نفوذ در شبكه هاي حمل و توزيع مواد مخدر؛

– اجراي عمليات تعقيب و مراقبت؛

– رد زني و رديابي؛

– تهيه شناسنامه اطلاعاتي از بيوگرافي قاچاقچيان مواد مخدر ، سر كرده قاچاقچيان و محل هاي عبور و ترانزيت مواد مخدر.

3-عمليات تاكتيكي ( شبه نظامي): اين عمليات بيشتر در برخورد با عناصر ورود مواد مخدر در شرق كشور و با استفاده از سلاح هاي نيمه سنگين در مناطق كويري يا دركوهستاني مورد استفاده قاچاقچيان صورت مي گيرد. در اين شيوه ، نيروها با شناخت و رد زني مسيرهاي تردد كاروا ن ها و گروه هاي قاچاق مواد مخدر با اجراي كمين با قاچاقچيان مبارزه مي كنند. نمونه هاي اين عمليات به شرح زير است:

– اجراي گشت و كمين در مناطق مشكوك به تردد گروه هاي قاچاق مواد؛

– درگير شدن با قاچاقچيان و كاروان هاي مسلح مواد مخدر؛

-پاكسازي مناطق آلوده از حيث ترد قاچاقچيان براي تهيه آذوقه و دريافت طلب هاي ناشي از معامله مواد مخدر. بسيار روشن است كه آگاهي از نحوة انجام عمليات تاكتيكي بسيار حساس و مهم است و متقابلا عدم آشنايي در برخورد مناسب با عناصر قاچاق در صحنه هاي درگيري به وارد آمدن خسارت هاي انساني و مالي به نيروهاي خودي منجر خواهد شد[39]

 

 

 

 

 

بند دوم:وضعيت مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدرو عملكرد دستگاه انتظامي

جمهوري اسلامي ايران به علت قرار گرفتن در مجاورت بزرگ ترين كانون توليد ترياك (افغانستان) در مسير ترازيت مواد مخدر به كشورهاي اروپايي و كشورهاي حوزه خليج فارس واقع شده و همواره تلاش كرده است با كمك كشورهاي منطقه و جوامع بين المللي از ورود مواد مخدر از افغانستان جلوگيري كند. براساس بررسي ها حدود 2 درصد جمعيت حدوداً 70 ميليوني كشور ما معتاد به مواد مخدر هستند. 60 درصد از مبتلايان به ايدز در ايران از معتادان مواد مخدر هستند . تنها در 15 سال بيش از

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید