مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه در مورد نویسندگان، مقاله،، مجلات، می­شود، نمونه­ها، چوب، پایگاه­های

(الیاف شیشه، کربن و کولار) و رزین پلی­استر غیر اشباع استفاده گردید. همچنین خواص آکوستیک این نمونه­ها در قیاس با نمونه های چوب درخت توت سفید و سروسیمین مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات نشان داد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رشته حقوق دربارهتعهد، ، ، دین، ابراء، متعهدله، تادیه

آید نخواهد بود.”  بند چهارم: مورد تادیه مورد تادیه باید چیزی باشد که در قرارداد به عنوان موضوع تعهد معیّّن گردیده است .ماده ۲۷۵ق.م: “متعهدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به Read more…

By 92, ago