مقالات و پایان نامه ها

تحقیق حقوق در موردقرارداد، ، تعهد، ثالث، فضولی، نفع، حقوق

سوم: تجدید نظر در قرارداد طرفین قرارداد به اختیار می توانند در قرارداد تجدید نظر کنند و قرارداد جدیدی را ایجاد نمایند اما بحث مهمی که بین علمای حقوق وجود دارد این است که آیا Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله حقوق در مورد ایجاب، ، ، +، قرارداد، اراده، باطل

ارشادی نظم عمومی حمایتی )اجتماعی(: برای حمایت از طبقات ضعیف جامعه مانند کارگران ،مصرف کنندگان، بدهکاران و مستاجران وضع شده. نظم عمومی ارشادی یا رهبری شده: هدفش تنظیم اقتصاد ملی است؛ مانند قوانین راجع به Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه حقوق در مورد ، عقد، ، قرارداد، عقود، اراده، +

آوردند مثل وکالت مجانی، ضمان مجانی، وعده پرداخت، وعده قرارداد، قرض، ودیعه. فایده تقسیم: 1. خودداری از انجام تعهد در برابر عمل نکردن به تعهد طرف مقابل. 2. درخواست انحلال قرارداد از دادگاه در برابر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

جزوه حقوق مدنی 3 خلاصه فصل ها ؛ نمونه سوالات پرتکرار

کاری از: سید میلاد موسوی ؛ محمد رستمی ۹۶ تابستان و پاییز Ro3tamii@Gmail.Com MiladMsv@Outlook.Com © زمان زیادی برای نگارش و ویرایش این جزوه صرف شده است؛ لطفاً درهنگام کپی یا نشر آن، نام گردآورنده ها Read more…

By 92, ago