دسته‌بندی نشده

تحقیق در موردرای، داوری، محکوم، دادگاه، احکام، قهری، تسلیم

بپذیرد و همانگونه با احکام خارجی رفتار نماید و آن را الزامی بشناسد. شاید هم به همین دلیل است که مفسرین حقوقی براین اعتقاد هستند که کنوانسیون واشنگتن 1965 در جهت تمیز شناسایی به عنوان Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

پایان نامه حقوق با موضوع داوری، رای، رأی، محکوم، کنوانسیون، جلسات، داوران

تعهدات به ضمانت اجرایی قانونی نیاز است تا احکام مقرر در رای را به اجرا در آورد. مساله ی شناسایی و اجرا پس ازخاتمه ی داوری مطرح می شود به همین جهت هم تحت شمول Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

تحقیق در موردداوری، رای، کنوانسیون، نیویورک، آرای، دادگاه، مختوم

مراجعه به دادگاه مربوطه برای امر اثبات رای داوری،اجرا و اعتبار آن رای را تقاضا می کند؛ در این صورت رای داوری به حیات این دادرسی جدید در دادگاه خاتمه می دهد. چراکه رای داوری Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

مقاله رشته حقوق درباره داوری، رای، رأی، کنوانسیون، جلسات، نیویورک، داوران

صلاحیت داخلی دادگاه­ها قرار می­گیرد. (David, R., 1982, 504) به نوعی می­توان گفت این نوع تفسیر شاید به دلیل برداشت اشتباه از مفهوم محل داوری است که باید بین مفهوم محل داوری به معنای فیزیکی Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

مقاله حقوق با موضوع رای، داوری، دادگاه، درخواست، کنوانسیون، محکوم، نیویورک

ابزارهای حاکمیتی خود را برای حمایت از جریان رسیدگی غیر عادلانه به کار گیرند. همچنین دولتها بسیار تاکید دارند که چهارچوب های ماهوی خاصی در قلمروشان حفظ و رعایت شود. به طور مثال در مورد Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

حقوق حاکم بر شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی و بین المللی در ایران

      در اجرای رای داوری در ایران، با دو قانون اصلی «قانون داوری تجاری بین المللی ایران» و «کنوانسیون 1958 نیویورک» مواجه هستیم. در این فصل قبل از آشنایی با تاریخچه و شکل Read more…

By 92, ago