پایان نامه رشته حقوق درباره روان­شناسی، بزهکاری، انگیزه،، کردار، منشأ، شامل:، انگیزش

مؤثر دارد. چرا که هر یک از مفاهیم مذکور، خود درصورت متعادل بودن می­تواند عاملی باز­دارنده، و درحالت نامتعادل بودن عاملی تعیین­کننده؛ در کشانیدن افراد به سوی بزهکاری باشند.[14] گزارش سازمان ­ملل در رابطه با پیشگیری بزهکاری نوجوانان از عبارت « عامل تعیین­کننده» استفاده نموده است. در این گزارش خاطر ادامه مطلب…

تحقیق حقوق دربارههمان،، انگیزه­های، روان­شناسی، کی­نیا،، جرم­شناسی،، اجتماعی، رضا،

انجام پذیرش انگیزه­ها ممکن است اکتسابی باشد ولی خود انگیزه ذاتی است. نیازهای فیزیولوژیکی شامل، غذا، آب، پوشاک و نیازهای جنسی است و نیازهای روان­شناختی با فعالیت­های ذهنی و اجتماعی ارتباط دارندکه برای برآورده شدن هر یک از نیاز­های مطرح شده، یک انگیزه مفروض وجود دارد.[23] 2ـ انگیزه اکتسابی: انگیزه ادامه مطلب…

تحقیق حقوق در موردهمان،، انگیزه­های، کی­نیا،، اجتماعی، جرم­شناسی،، روان­شناسی، مهدی،

است ولی وقتی فردی دوران کودکی را پشت سر می­گذارد و به نوجوانی و بزرگسالی نزدیک­تر می­شود رفتار او بیش از پیش پیچیده­تر    می­شود و به موازات این رشد، نیروهای انگیزش نیز پیچیده­تر می­شوند بروز آنها بر اساس توقعات جامعه شکل خاصی به خود می­گیرد. وقتی انگیزه­ای تشفی پیدا می­کند ادامه مطلب…

مقاله درباره تهران،، حقوق، جزای، عمومی،، مجازات، ترجمه، اطلاعاتی

دانست، بلکه باید به انگیزه مرتکب نیز توجه داشت؛ زیرا در پشت پرده قصد مجرمانه، انگیزه­ای نهفته است که شخص را وادار می­کند به سوی ارتکاب جرم حرکت کند و آنچه که در مجازات یا عدم مجازات مرتکب تأثیر دارد همین انگیزه می­باشد.[34] «مکتب تحققی پیشنهاد می­نمود که به عناصر ادامه مطلب…

تحقیق رشته حقوق در موردعباس،، «انگیزه، کیفری-، قست، همان،، دوم»،، زراعت،

پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی، دانشگاه شهید­بهشتی تهران، 1378، ص 39. [37]. زراعت، عباس، «انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت کیفری- قست دوم»، همان، صص 27 و 28. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

تحقیق دربارهارتکاب، سوءنیت، مجرمانه، ذهن، اراده، تحریک، می­کند

قرار می­گیرد در نتیجه سوءنیت وسیله رسیدن به انگیزه و هدف بوده و در واقع مسیری را می­پیماید که به ارتکاب جرم تمام می­شود، ولی مطمئناً باید قبول کرد که انگیزه جرم با قصد مجرمانه تفاوت دارد. در ادامه به تفکیک انگیزه از سایر مفاهیم مشابه خواهیم پرداخت.   الف ادامه مطلب…

پایان نامه رشته حقوق درباره مکتب، مجازات، حقوق، کیفری، کلاسیک، عمد، مجرم

باشد. 4ـ یک انگیزش معین برخلاف یک تحریک معین، ممکن است به شیوه­های مختلفی نمایان شود، حتی امکان داردکه انگیزه­های اصلی رفتار فرد معلوم نشود.   مبحث دوم ـ آموزه­های کیفری انگیزه بحث درباره انگیزه جرم موضوع بخشی از کتب حقوق جزا در اغلب مکاتب حقوقی دنیاست و حقوقدانان با ادامه مطلب…

مقاله درباره سوءنیت، اراده، مجرمانه، ارتکاب، جرایم، عام،، روانی

آنها نیست.[9] اراده ارتکاب فعل یک جزء از عنصر معنوی جرم است که در بوجود آوردن کلیه جرایم ضرورت دارد و هیچ جرمی بدون اراده ارتکاب فعل تحقق نمی­بابد. مبنای مسئولیت در حقوق جزا براساس «اراده آزاد» قرار دارد. عنصر «خواستن» در واقع به این معنی است که عمل ارادی ادامه مطلب…