دسته‌بندی نشده

مقاله درباره تهران،، حقوق، جزای، عمومی،، مجازات، ترجمه، اطلاعاتی

دانست، بلکه باید به انگیزه مرتکب نیز توجه داشت؛ زیرا در پشت پرده قصد مجرمانه، انگیزه­ای نهفته است که شخص را وادار می­کند به سوی ارتکاب جرم حرکت کند و آنچه که در مجازات یا Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

تحقیق رشته حقوق در موردعباس،، «انگیزه، کیفری-، قست، همان،، دوم»،، زراعت،

پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی، دانشگاه شهید­بهشتی تهران، 1378، ص 39. [37]. زراعت، عباس، «انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت کیفری- قست دوم»، همان، صص 27 و 28. 1 2 3 4 5 Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

پایان نامه رشته حقوق درباره مکتب، مجازات، حقوق، کیفری، کلاسیک، عمد، مجرم

باشد. 4ـ یک انگیزش معین برخلاف یک تحریک معین، ممکن است به شیوه­های مختلفی نمایان شود، حتی امکان داردکه انگیزه­های اصلی رفتار فرد معلوم نشود.   مبحث دوم ـ آموزه­های کیفری انگیزه بحث درباره انگیزه Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

تحقیق دربارهارتکاب، سوءنیت، مجرمانه، ذهن، اراده، تحریک، می­کند

قرار می­گیرد در نتیجه سوءنیت وسیله رسیدن به انگیزه و هدف بوده و در واقع مسیری را می­پیماید که به ارتکاب جرم تمام می­شود، ولی مطمئناً باید قبول کرد که انگیزه جرم با قصد مجرمانه Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

مقاله درباره سوءنیت، اراده، مجرمانه، ارتکاب، جرایم، عام،، روانی

آنها نیست.[9] اراده ارتکاب فعل یک جزء از عنصر معنوی جرم است که در بوجود آوردن کلیه جرایم ضرورت دارد و هیچ جرمی بدون اراده ارتکاب فعل تحقق نمی­بابد. مبنای مسئولیت در حقوق جزا براساس Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

پایان نامه رشته حقوق درباره ارتکاب، ذهن، مجازات، تحریک، می­کند، مکتب، حقوق

در روان انسان نقش می­بندد و معمولاً برای تکوین قصد مجرمانه ابتدا، انگیزه و داعی بوجود می­آید؛ بدین صورت که ابتدا ارتکاب جرم به ذهن مرتکب خطور می­کند و سپس به سنجش نفع و ضرر Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

مقاله رشته حقوق در مورد مجازات، مکتب، عمد، قتل، مجرم، کلاسیک، اجتماعی

قانونی بودن جرایم به مجرد وجود عمد تحقق یافته است. هرگاه کسی با آگاهی و شعور عمل خلاف قانونی را انجام دهد، مسئول است، خواه این عمل را با انگیزه نیک انجام دهد یا انگیزه Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

تحقیق حقوق در موردهمان،، تهران،، جرم­شناسی، ترجمه، اسلامی، مصوب، مجازات

ژان، تاریخ اندیشه­های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرند­آبادی، همان، صص 112 و 113. [4]. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، همان، صص 125 و 126. [5]. الطافی، رمضان، جرم­شناسی (جبر روانی)، چ 3، تهران، Read more…

By 92, ago