دسته‌بندی نشده

مقاله حقوق در مورد رای، داوری، کنوانسیون، اعتراض، صلاحیت، دیوان، احکام

دیوان در مورد صلاحیت با در خواست ابطال رای نهایی همزمان خواهد بود. در مواردی که رای صلاحیت پیش از رای نهایی صادر شده باشد و مورد اعتراض هم قرار نگرفته باشد و سپس از Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

تحقیق حقوق در موردرای، داوری، اعتراض، &، داوران، رایی، خاتمه

به عنوان آن تصمیم اکتفا کرد چرا که در سیستم های مختلف حقوقی عنوان های متفاوتی برای تصمیم نهایی داوری به کار می برند؛ چنانکه آنچه رای جزیی در کشورهای رومی ژرمنی نامیده می شود Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

تحقیق رشته حقوق با موضوعکنوانسیون، داوری، نیویورک، حقوق، شکلی، دادرسی، تعارض

جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب می­شوند، اعمال خواهد کرد. 2- جمهوری اسلامی ایران فقط کنوانسیون Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

مقاله رشته حقوق با موضوع داوری، رای، کنوانسیون، «رای»، ماهوی، نیویورک، &

خلاف موارد بیان شده را پذیرفته است.) ب- موارد تعارض قوانین ماهوي ایران با کنوانسیون نیویورک 1958 بسیاری از حقوقدانان عرصه ی بین الملل خصوصی بر این باورند که در داوریهای خارجی به دلیل وجود Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

مقاله حقوق درباره رای، داوری، صلاحیت، دیوان، اعتراض، کنوانسیون، دادگاه

آرا جزئی ممکن است صادر شود. که در مورد قسمتی از اختلاف مطرح شده، تصمیمی اعلام می شود. آرا اعلامی ماهیتاً جنبه­ی اجرایی ندارند و شناسایی آن ها در محل صدور هم مطرح نمی شود Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

پایان نامه رشته حقوق درباره کنوانسیون، داوری، نیویورک، دولت، رای، احکام، “

دارا باشد، در کشور صادر کننده قابل اجرا نیست. کنوانسیون برای روشن تر شدن این موضوع، معیاری را در ماده ی یک بند اول مطرح می کند. «این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در Read more…

By 92, ago