دسته‌بندی نشده

تحقیق در مورداقتصادي، رييس، دارايي، مقامات، قضاييه، دولت، همسر

استفاده از مناصب عمومي و قدرت براي عالي ترين مقامات کشور در اصل «يکصد و چهل و دوم» قانون اساسي بيان گرديده است. بر اساس اين اصل «دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

مقاله حقوق درباره مجازات، اقتصادي، حقوق، جرائم، كيفري، عدالت، مصوب

شده‌اند در درازمدت نظام عدالت کیفری را با بن‌بست مواجه خواهند ساخت. سياست كيفري شريعت توحيدي كه در مبارزه با اعمال ناپسند و حفظ نظم عمومي و امنيت در جامعه بر پايه عدل مطلق و Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

مقاله رشته حقوق در مورد اقتصادي، پيشگيري، جرائم، دولت، انفاق، جرایم، جرايم

بتوانند بهره‌مند شوند. البته بايستي مواظب بود تا از منابع مالي اين كار سو استفاده نشود 5-آسان‌گيري در امر ازدواج براي پيشگيري از جرائم عفافي: يكي از راه‌هاي پيشگيري از فساد آسان‌گيري در ازدواج است Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

تحقیق حقوق با موضوعدارايي، دولت، اقتصادي، انحصار، رقابت، واگذاري، رانت

دولت بوده است. معايب و نواقص ناشي از ماهيت و ساختار اقتصاد متمرکز که خود عمل مهم جرم زايي است، پيرو اين است که دولت به عنوان شخصيت حقوقي، تصدي و مديريت منابع و فرصت Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

پایان نامه رشته حقوق با موضوع پيشگيري، اقتصادي، جرائم، دولت، انفاق، جرایم، خدا

است. 3-پيشگيري از راه دادن وام قرض‌الحسنه: ربا در اسلام با ضمانت اجراي سنگين منع شده است. ربا حرام است و رباخوار در بار سوم ارتكاب آن كشته مي‌شود. قرآن كريم در آيه 275 از Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

پایان نامه حقوق در مورد اقتصادي، دولت، واگذاري، انحصار، رقابت، رانت، شرکت

وظايف دولتي به نيروهاي بازار به تعبير جديد موسسات بين المللي نيز خصوصي سازي عبارت است از مسئول کردن مردم در فعاليت هاي اقتصادي خصوصي سازي را به واقع مي توان يک برنامه اصلاحي مقابله Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

تحقیق در مورددارايي، اقتصادي، رييس، دولت، مقامات، جرایم، قضاييه

دانسته شده تا از اين طريق از ايجاد انحصار در بازار جلوگيري شود.1 الزام کارگزاران به اعلام دارايي شان، خواه به عموم مردم و خواه به نهادهاي دولتي ضد فساد، به طور موثر از فساد Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

تحقیق دربارهاقتصادي، مجازات، جرائم، عدالت، كيفري، حقوق، جرایم

که به دلایل مختلف از جمله رسانه‌ای شدن جرایم اقتصادی، سیاسی شدن واکنش‌ها در جرایم مزبور، ضعف آگاهی عمومی و اقتصاد دولتی، عمل‌گرایی به حوزه جرایم اقتصادی نفوذ پیدا کرده است. روش تحقیق در این Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

تحقیق دربارهاقتصادي، جرائم، پيشگيري، قضاییه، قضایی، دولت، مفاسد

ديني اجازه دهند سهمي از حقوق مالي دريافت شده را به جاي بخشيدن به وام داران با رعايت شرايط و گرفتن وثيقه به آنها قرض بدهند تا به اين ترتيب، افراد بيشتري از وام قرض‌الحسنه Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

تحقیق حقوق در موردپیشگیری، کیفری، بزه، قوه‌ی، قضائیه، جرائم، بزهکار

اقتصاد، حسابرسي مالي دقيق، استقلال رسانه‌هاي ارتباط جمعي، استقلال دستگاه قضايي، مشاركت شهروندان، تمركز زدايي و اصلاح فرهنگ جامعه است كه مي توان دراقتصاد كشور پويايي ايجاد نماييد ودر نهايت باعث رشد وشكوفايي در اقتصاد Read more…

By 92, ago