مقاله رشته حقوق درباره رای، داوری، کنوانسیون، الزام، مبداء، اعتراض، نیویورک

هرچند کنوانسیون این نظر اخیر را تایید نمی کند و بسیاری از مفسیرین بر این نظر هستند که کنوانسیون همواره تابعیت رای را مد نظر داشته است. ج– دیدگاه کنوانسیون نیویورک در خصوص زمان الزام آور شدن رای داوری صدر ماده ی پنج قسمت ه بند اول کنوانسیون صراحتا و ادامه مطلب…

پایان نامه رشته حقوق در مورد رای، الزام، مبداء، داوری، کنوانسیون، اعتراض، شکایت

رای خارجی را کاملا غیر محلی بداند و صرفا ناشی از قوانین خود کنوانسیون باشد بلکه اتفاقی که در تصویب کنوانسیون نیویورک افتاده این است که نقش دادگاه مقر همچنان به عنوان یک نقش اساسی و بنیادین در قوانین آن حفظ شده است. (Gaillard & Savage, 1999, 975) در عین ادامه مطلب…

تحقیق با موضوعرای، الزام، مبداء، داوری، کنوانسیون، شکایت، نیویورک

داوری از دو جهت آسان تر شد: اول، بر خلاف کنوانسیون ژنو، بار اثبات لازم الاجرا شدن رای داوری بر عهده ی معترض به اجرای رای قرار گرفت. دوم، تابعیت کامل رای داوری از قانون کشور مبداء. به خاطر داشته باشیم که مقررات کنوانسیون نیویورک در جهت هر چه آسان ادامه مطلب…

تحقیق در موردرای، داوری، محکوم، دادگاه، احکام، قهری، تسلیم

بپذیرد و همانگونه با احکام خارجی رفتار نماید و آن را الزامی بشناسد. شاید هم به همین دلیل است که مفسرین حقوقی براین اعتقاد هستند که کنوانسیون واشنگتن 1965 در جهت تمیز شناسایی به عنوان یک امر قهری از اجرا (که قهری نیست) در زمینه آرای داوری مرکز حل اختلافات ادامه مطلب…

پایان نامه حقوق با موضوع داوری، رای، رأی، محکوم، کنوانسیون، جلسات، داوران

تعهدات به ضمانت اجرایی قانونی نیاز است تا احکام مقرر در رای را به اجرا در آورد. مساله ی شناسایی و اجرا پس ازخاتمه ی داوری مطرح می شود به همین جهت هم تحت شمول اختیارات حاکمیت هر کشور قرار دارد و این حاکمیت هر کشور است که برای اجرای ادامه مطلب…

پایان نامه در مورد رای، داوری، محکوم، دادگاه، کنوانسیون، کشوری، درخواست

این بند نهایتاً عبارت «در کشور محل صدور» که در متن اولیه آمده بود به عبارت «در کشوری که در آن یا تحت قانون آن» رأی صادر شده باشد، تبدیل شد. این دو معیار هرگز به صورت اجماعی در نیامد و همواره بین حقوقدانان محل تامل است؛ چرا که عده­ایی ادامه مطلب…

تحقیق در موردداوری، رای، کنوانسیون، نیویورک، آرای، دادگاه، مختوم

مراجعه به دادگاه مربوطه برای امر اثبات رای داوری،اجرا و اعتبار آن رای را تقاضا می کند؛ در این صورت رای داوری به حیات این دادرسی جدید در دادگاه خاتمه می دهد. چراکه رای داوری از اعتبار امر مختوم برخوردار است. رسیدگی همان موضوع ها میان همان اصحاب دعوا و ادامه مطلب…

مقاله رشته حقوق درباره داوری، رای، رأی، کنوانسیون، جلسات، نیویورک، داوران

صلاحیت داخلی دادگاه­ها قرار می­گیرد. (David, R., 1982, 504) به نوعی می­توان گفت این نوع تفسیر شاید به دلیل برداشت اشتباه از مفهوم محل داوری است که باید بین مفهوم محل داوری به معنای فیزیکی ومفهوم آن به معنای حقوقی، فرق قائل شد. پیدایش بسیاری از قوانین از عرف و ادامه مطلب…

مقاله حقوق با موضوع رای، داوری، دادگاه، درخواست، کنوانسیون، محکوم، نیویورک

ابزارهای حاکمیتی خود را برای حمایت از جریان رسیدگی غیر عادلانه به کار گیرند. همچنین دولتها بسیار تاکید دارند که چهارچوب های ماهوی خاصی در قلمروشان حفظ و رعایت شود. به طور مثال در مورد اجرای آرایی که با اصول اساسی اخلاقی و فرهنگی، اجتماعی در کشورشان منطبق نباشد یا ادامه مطلب…

مقاله درباره رای، داوری، کنوانسیون، دادگاه، محکوم، آرای، آرا

در کشور های متعاهد به طور قهری و خود به خود پذیرفته می شد و هدف از آیین رسیدگی مطروحه در دادگاه ها تحصیل اجرای اجباری آرا داوری و حل اختلاف مربوط به اجرای آن بود. در این میان تنها کنوانسیون واشنگتن به تفکیک عملی شناسایی از اجرای آرا داوری ادامه مطلب…